ศูนย์มาตรฐานรหัสและปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสุขภาพแห่งชาติ
  

จำนวนผู้เข้าชมปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553

อบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10)

 

 

สไลด์ประกอบการอบรม Advance ICD-10 วันที่ 18-20 มิ.ย 2561 

 Advance ICD-10 (update 21/06/61)

 

 

** หากสนใจหรือมีข้อสงสัย: ท่านสามารถสอบถามปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาเพิ่มเติมได้ที่ 0-2590-1492 **

 

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข