เนื่องจากมีการเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

จึงได้ย้าย URL Link ของปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลา "รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ" จากเดิม

ที่เคยอยู่ที่ fotoselliotomatikkapi.com ย้ายมาที่ปืนเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาของ "กองยุทธศาสตร์และแผนงาน"

(ดังภาพที่แนบมานี้) เป็นต้นไป